Preview Mode Links will not work in preview mode

Ditt Fertila Liv


Feb 15, 2021

I många decennier har kvinnor haft möjlighet och tillgång att använda hormonella preventivmedel i Sverige. P-pillret gav kvinnor chansen till den sexuella frigörelse som vi idag anser vara självklar.

Men de hormonella preventivmedlen är inte bara hyllade. Många kvinnor hyser rädsla för att använda hormonella metoder. Det finns oro för att skada kroppen, att “stoppa in något som inte är naturligt”. Löpsedlar basunerar emellanåt ut skräckrapporter om bröstcancerfall och kvinnor som dött efter att ha använt p-piller.

Samtidigt är det många som uppskattar möjligheten att ta kontroll över kroppen, att inte ta risken att bli oönskat gravid och dessutom styra mensen! Med vissa hormonella preventivmetoder kanske kvinnan rent av blir av med sin mens helt och hållet, någon som endel anser vara det bästa medan andra kvinnor ser sina regelbundna blödningar som ett tecken på friskhet.

Lära känna sin kropp och upplevelserna av att det tar åratal för kroppen att bli sig själv efter några års användning av p-piller. Det är vanliga uttryck från tjejer när de refererar till sin egen kropp. Likväl  berättar många om att de fick p-pillerreceptet rakt i handen när de kom till ungdomsmottagningen för första gången. En reflektion är så klart att kvinnor kanske är intresserade för olika saker med sin kropp vid olika åldrar.

När vi bjöd in 5 glada tjejer i studion för att prata om deras tankar kring hormonella preventivmedel var vi så peppade på att få ta del av deras tankar! Vi var nyfikna på hur de tänker, vad de vet och vad de ser för för och nackdelar, faror och vinster med hormonella metoder. Så klart försöker vi täcka de kunskapsluckor som lyfts!

I det här avsnittet kan ni höra deras kloka tankar och lära er mer om just hormoner!