Preview Mode Links will not work in preview mode

Ditt Fertila Liv

Feb 15, 2021

I många decennier har kvinnor haft möjlighet och tillgång att använda hormonella preventivmedel i Sverige. P-pillret gav kvinnor chansen till den sexuella frigörelse som vi idag anser vara självklar.

Men de hormonella preventivmedlen är inte bara hyllade. Många kvinnor hyser rädsla för att använda hormonella...