Preview Mode Links will not work in preview mode

Ditt Fertila Liv


Mar 4, 2021

När vi i förra avsnittet släppte in tjejerna i studion för att prata om hormoner och om deras tankar, rädslor, kunskaper och frågor blev samtalet både långt och otroligt givande! Då utlovade vi en expert för att hjälpa oss svara på frågor, fylla i kunskapsluckor och för att knäcka myterna kring preventivmedel och dess påverkan på kroppen. För att inte dämpa flowet som tjejerna hade lät vi dem få hela avsnittet och här kommer nu andra delen på ämnet hormonskräck eller hormonrespekt! Här har vi dr Helena Kopp Kallner, Sveriges i särklass mest pålästa gynekolog och forskare på ämnet! 

Hormonella preventivmedel har ju i decennier fallit in i debatt och skräckpropagandan fyllt löpsedlarna många gånger om. Är kritiken befogad och är hormonella preventivmedel så farliga som vissa vill framställa det som? För att svara på detta krävs en superexpert!

Helena ägnar sitt yrkesverksamma liv åt forskning kring kvinnans fertilitet; om abort och preventivmedel, allt för att stärka kvinnors livskvalitet och tillgång till evidensbaserad vård.

Häng med oss genom samtalet! Kom ihåg att den här podden har ett enda syfte; att stärka era kunskaper och ge er makten att kunna ta bra beslut i ert fertila liv!