Preview Mode Links will not work in preview mode

Ditt Fertila Liv


Jan 11, 2021

Stenarna yrde och barnen i gruset som ställde den oskyldiga men ack så symboliska frågan om framtida familjen; hurmångabarnfårjagnärjagblirstor? Den mest givna framtidsvisionen; att man skulle få barn, frågan var ju bara hur många. Då fanns inte en tanke på när de här barnen skulle få komma eller om de ens gick att få barn.
Vi blir äldre och det är tiden i livet när vi aktar oss för att bli gravida. Barn, de blir kul..
senare...
Man tänker sig att man ska ordna saker innan barn kan bli överhuvudtaget aktuellt. Kanske plugga, jobba, jobba lite till, skaffa lägenhet, kanske en större lägenhet, rest, levt livet.
Men, vet man när det är rätt tid? Och om man kommer på det, är det då säkert att det går?
Om det inte klaffar, hur gör man då? Kan man egentligen vänta hur länge som helst?
2019 var den svenska förstföderskan i genomsnitt 29,6 år och i landets olika delar varierar åldern avsevärt på när kvinnorna får sitt första barn. Det finns sannolikt många förklaringar till att det i allmänhet är en högre medelålder för förstföderskor i storstäder än ute i landet.
I det här avsnittet finns ett gäng smarta tjejer i studion för att snacka om den stora frågan barn! När är det rätt tid att få barn, hur många vill man ha och hur tror man livet med barn kommer att förändra vardagen? Vill alla ens ha barn? Tjejerna om hur just de tänker kring sitt familjeskapande och i slutet har vi bjudit in en psykolog, Stina Järvholm, som är expert på problematiken kring att vilja få barn men inte lyckas.
I avsnittet finns såklart även faktarutor invävda i samtalet för att även nå en kunskapsutveckling kring barnafödande och det fertila livet! Häng med!